Københavns Kommunes logo

Hvornår er det et problem?

Rusmidler, og særligt alkohol, er del af mange voksnes hverdag, men hvornår er der tale om et problematisk forbrug?

Sundhedsstyrelsen har fastsat anbefalinger baseret på viden om helbredsrisikoen ved at drikke alkohol (se nedenfor).

Men det er også vigtigt at se på rusmiddelforbruget i et børne- og familieperspektiv, for rusmiddelproblemer påvirker i høj grad de øvrige i familien.

Det kan være svært at se, hvordan rusmiddelforbruget påvirker andre, og særligt børn. Børn kan nemlig reagere meget forskelligt, og mange har ikke en synlig reaktion. Men børn er altid involveret i det, der foregår omkring dem, også det, der ikke bliver talt om. De opfatter langt mere, end vi tror.

Det er derfor vigtigt, at børn får hjælp til at forstå de stemningsskift og forandringer de oplever hos deres far eller mor, og at de får sat ord på deres oplevelser, tanker og bekymringer.

Mange børn går alene med deres bekymringer uden at fortælle det til nogen. De fleste børn, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer, får derfor først hjælp, når de som voksne måske selv opsøger den.

”Forbruget af rusmidler er et problem, når rusmidlet virker forstyrrende på de opgaver og funktioner, som skal varetages i en familie. Og når de følelsesmæssige bånd mellem forældre og barn forstyrres af brugen af rusmidler” (Psykolog, Frid Hansen).

Rusmiddelforbruget er altså problematisk, når det påvirker andre i familien.

Hvis du selv har et rusmiddelforbrug og er i tvivl, om forbruget påvirker din familie, kan du stille dig selv disse spørgsmål:

  • Er der nogen, der har påtalt min måde at drikke på, eller at jeg virker påvirket?
     
  • Er der nogen i min familie, der bliver kede af den måde, jeg bruger rusmidler på?
     
  • Kan vi tale åbent i familien om forholdet til rusmidlerne?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne maksimalt drikker 10 genstande om ugen – og højst 4 genstande samme dag. For børn og unge under 18 år er anbefalingen blevet skærpet, så de nu frarådes helt at drikke alkohol (Sundhedsstyrelsen 2022)