Københavns Kommunes logo

Når der er rusmidler i familien

Når forældre er påvirket af rusmidler, er det svært for dem at give børnene det, de har brug for.

Nogen tænker måske, at børn ikke opdager, hvis en forælder har rusmiddelproblemer, men børn mærker mere, end vi tror. De kan blive utrygge, savne forældrenes opmærksomhed, gå glip af hyggelige oplevelser, og det kan gå alvorligt ud over deres trivsel og udvikling. Det er derfor vigtigt, at hele familien får den støtte og hjælp, de har brug for, så tidligt som muligt. Selv helt små børn mærker stemningen derhjemme og fornemmer, hvis nogen i familien er påvirket af rusmiddelproblemer.

Når forældre bruger rusmidler - det ved vi i dag:

 • Børn føler, at de mister forældrenes opmærksomhed.
 • Børn går glip af gode og hyggelige oplevelser med forældrene.
 • Børn bliver utrygge ved den forandring, der sker med forældrene, når de drikker.
 • Børn tør ikke invitere kammerater med hjem.
 • Børn taler ikke om problemet, hverken i eller uden for familien.
 • Børn bliver ensomme.
 • Børn ved, når deres forældre drikker for meget – også små børn ned til 3-4-års-alderen.
 • Børn tror, det er deres skyld, at forældrene drikker.
 • Børn overtager ofte forældres forpligtelser – et ansvar, der er alt for stort.
 • Børn føler, det er deres ansvar at få forældrene til at holde op med at drikke.
 • Børns største ønske er, at forældrene holder op med at drikke.

Kilde: Sundhedsstyrelsen ‘Når forældre drikker for meget’ 2019.

Samme mønster ses, hvis en forælder er påvirket af andre rusmidler end alkohol.