Københavns Kommunes logo

Til forældre og pårørende

Alle i en familie bliver påvirket, når et medlem har et stort forbrug af rusmidler. Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, kan det være en stor hjælp at tale med en rådgiver om dine bekymringer.

Du er altid velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak eller få en tid til en anonym rådgivende samtale.

Vi tilbyder op til fem samtaler, hvis I har eller har haft rusmiddelproblematikker tæt inde på jeres familie. Samtalerne vil have jeres barn i fokus og omhandle de ting, der fylder i jeres familie.

I BiBa kan I også komme ind til familiesamtaler.

Det har stor betydning for børnene, at de kan få hjælp sammen med deres forældre eller andre, der er vigtige for dem. 

Samtalerne med jer kan fx handle om, hvordan I får talt  åbent om rusmiddelproblemerne og får en bedre kommunikation i familien. Vi har også fokus på, hvordan I kan støtte op om jeres barns tryghed og trivsel.

Vi er specialiseret i at hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblematikker, og vi har derfor forskellige tilbud afhængig af barnets alder. 

Vores tilbud er gratis og anonymt, og vi tilrettelægger altid forløbet efter jeres families behov.

Barndom i Balance - Opvækst og rusmidler

Du er altid velkommen til at ringe til en uforpligtende snak eller sende en mail. 

Rusmidler, og særligt alkohol, er del af mange voksnes hverdag, men hvornår skal vi være bekymret for børnene?